موزیک ویدئوی «مرگ مساوی آمریکا»

موزیک ویدئوی «مرگ مساوی آمریکا» با صدای حامد زمانی را همینک میتوانید در سایت مشاهده ودانلود کنید.شعر این اثر را قاسم صرافان سروده و امید رهبران تنظیم آن را بر عهده داشته است.
موزیک ویدئوی «مرگ مساوی آمریکا»