شیطان از چهار جهت حمله می کند /مؤمني

سخنراني كوتاه حجت الاسلام و المسلمین مومنی
شیطان از چهار جهت حمله می کند /مؤمني