مداحي حماسي/از بعثي بي حيا...

 مداحی حماسی زیبایی از سید رضا نریمانی با عنوان «از بعثی بی حیا به سربازهای کربلا»
مداحي حماسي/از بعثي بي حيا...