نماهنگ بسیار زیبای از خون جوانان وطن

دانلود نماهنگ بسیار زیبای از خون جوانان وطن با کیفیت بسیار بالای HD
«از خون جوانان وطن ...» تقدیم به 175 غواص شهید
«ازخون جوانان وطن» یکی از تصنیف های دلنشین ملی است که هفتمین تصنیف از مجموعه تصنیف های عارف است.
این تصنیف در آغاز انقلاب مشروطه ایران بیاد اولین قربانیان آزادی سروده شده و در زمان انقلاب و دوران جنگ با به خاک و خون کشیده شدن جوانان وطنمان در ذهن نسل ها باقی ماند.
نماهنگ بسیار زیبای از خون جوانان وطن

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.