مداحي شهادت امام صادق(ع)/مطيعي

در دیده اشکی دارم، در سینه داغی
حاج میثم مطیعی
مداحي شهادت امام صادق(ع)/مطيعي