کتاب {اسارت}

کتاب “سه هزار روز اسارت” شامل مجموعه خاطرات حسن نوری(زید) در فاصله سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۹ و از دوران اسارت در اردوگاه های ارتش متجاوز صدام، توسط انتشارات پیام آزادگان منتشر شده است.
در این کتاب خاطراتی در باره نحوه اسارت و اردوگاه های اسیران، وقایعی در شهرهای شهر العماره و بغداد، بازدید هیات های صلیب سرخ، جاسوسان اردوگاه ها، اشغال کویت توسط ارتش متجاوز صدام و آزادی اسیران نوشته شده است. ناشر کتاب در مقدمه این اثر خاطر نشان کرده است: حسن نوری از چهره های فعال فرهنگی دوران مقاومت آزادگان است که خدمات بسیاری در کارنامه خود دارد و آزادگان خاطرات فراوانی از او به یاد دارند. حسن نوری دوم فروردین سال ۱۳۶۱ درمنطقه عملیاتی فتح المبین به اسارت نیروهای بعثی درآمد و ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹ به وطن بازگشت. در کتاب “سه هزار روز در اسارت” عکس های حسن نوری و اسرای دیگر از زمان اسارت و همچنین گزیده ای از سروده های وی در آن دوران آورده شده است.

گزیده کتاب
در قسمتی از خاطرات او آمده است: هر دو هفته یک بار و شب هنگام عراقی ها به صورت ناگهانی در آسایشگاه را باز و همه چیز را تفتیش می کردند. اگر کاغذ سفید، دعا و عکس امام خمینی(ره) پیدا می کردند، صاحب آن به شدت مجازات می شد. برای مجازات اسرا چوب فلک درست می کردند و پاهای اسیر را به آن می بستند و با کابل به کف پایش می زدند. تمام نگهبانان اردوگاه کابل داشتند و می توانستند اسرا را کتک بزنند.
کتاب {اسارت}