رمان نه آبی نه خاکی

رمانی به قلم شهید سعید مرادی
به اهتمام:علی مؤذنی
نشر سوره ی مهر
ویژه ی جوانان
رمان نه آبی نه خاکی

بسم الله الرحمن الرحیم
اگر بخواهیم 8سال دوران دفاع مقدس را به خوبی بشناسیم باید در موضوعات مختلف آنرا بررسی کرد؛مثل شهادت،اسارت،جانبازیو ...
رمان نه آبی نه خاکی به قلم شهید سعید مرادی اتفاق روزمره را با ادبیاتی زیبا که هنر نویسنده در جای جای آن مشخص است؛ جمله ی اول دفتر:(به یابنده:ای که این دفترچه را پیدا می کنی،اگر مردی آن را به یکی از نشانه های زیر برسان و اگر هم مرد نیستی که یک فکری به حال نامردی خودت بکن.)بیانگر همین ویژگی است.
نویسنده جوانی است پولدار که برادرش  او را برای تحصیل به خارج از کشور دعوت می کند اما...
در دوران تحصیل عاشق هم کلاسی خود می شود ولی بین رفتن به خواستگاری وماندن در جبهه می ماند و از افکارش می نویسد.تا این که...


این کتاب را به مناسبت هفته جوان به تمام جوانان ونوجوانان توصیه می کنیم.