گفتار جریان روشنفکری اسلامی در ایران

مقارنه دو سخنراني از آيت‌الله خامنه‌اي در سالگرد درگذشت دکتر علي شريعتي، سال 1359 دو سخنراني محوري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي درباره حرکت روشنفکري اسلامي که در سال 59 به فاصلة چهل روز از هم، در سالگرد درگذشت دکتر شريعتي ايراد شده‌اند و به سبک مقارنه دو سخنراني، به صورت يک سخنراني يکپارچه درآمده است. در آن به بهانه تجليل از شخصيت دکتر شريعتي به‌عنوان يک روشنفکر مذهبي، روند پيدايش جريان روشنفکري اسلامی، ويژگی های آن در مقايسه با جريان روشنفکری بيمار و اثر آن در پيشبرد اهداف انقلاب بيان شده است.
گفتار جریان  روشنفکری اسلامی در ایران