زندان الرشید

کتاب "زندان الرشید" خاطرات سردار علی‌اصغر گرجی‌زاده؛ رییس ستاد قرارگاه سپاه ششم و از همرزمان سردار مظلوم هور شهید علی هاشمی است.
به قلم:محمدمحمدی بهداروند
نشر سوره ی مهر
زندان الرشید

بسم الله الرحمن الرحیم
"زندان الرشید"
از اسم کتاب معلوم است که خاطرات اسارت است،خاطراتی متفاوت و جذاب از یک مسئول رده بالای جنگ و همرزم سردار مظلوم هور شهید علی هاشمی،در این کتاب از این شخصیت بسیار یاد شده و خواننده می تواند تا حدودی با ایشان آشنا شود.
در این کتاب از شکنجه هایی سخن به میان می آید که تحمل آنها حتی برای ساعتی هم برام ما سخت است.
درسی که این خاطرات به ما می دهد این است که استقامت جلوی دشمن کاری می کند که زندانبان از اسیر دستور بگیرد .
در این خاطرات لحظات سخت ماندن بین امیدواری وناامیدی زیاد است و چیزی که امید بخش است یاد خدا و استعانت از شهداست.
موضوع دیگری که در این کتاب به آن اشاره می شود تبلیغات دشمن روی افکار سربازان عراقی در مورد ایران و شیعه است و نقش این تبلیغات کاملا مشخص است.
این کتاب برای عموم خوب است بخصوص کسانی که می خواهند در موضوع اسارت وسرداهور بیشتر بدانند.