در کربلا چه گذشت

مالف کتا ب:شیخ عباس قمی، ابوالحسن شعرانی (مترجم)
ناشر: پر
دسته: کلام و عقاید
تعداد صفحات: ۵۱۲
زبان: فارسی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴

قسمتی از متن کتاب :
از اخبار بسیار استفاده می‌شود که برای امام حسین (ع) و حاملین اسرار، مسلم بوده است که محل شهادت،زمین کربلاست و....

 کتاب را دانلود کنید

در کربلا چه گذشت

قسمتی از متن کتاب :
از اخبار بسیار استفاده می‌شود که برای امام حسین (ع) و حاملین اسرار، مسلم بوده است که محل شهادت،زمین کربلاست و بایست حسین علیه السلام به عراق بروند.در این صورت چرا ابی عبدالله علیه السلام بر عکس مقصد خود به مکه رفت و این راه دور و دراز را پیمود با آن که از خود مدینه راه کوبیده ای برای عراق وجود داشته است و نزدیک‌تر هم بوده،سر این مسافرت این است که :
1- چون اخبار شهادت ابی عبدالله علیه السلام در سرزمین عراق کم و بیش مشهود بوده است،.در سر راه مدینه به عراق مراقبت هایی وجود داشته است که به آسانی  مسافرت بدان ممکن نبوده و شاید سر این که مسلم بن عقیل پس از مأموریت دلیل گرفت و از بیراهه رفت و راه را گم کرد همین باشد.
2- شهادت امام در روز عاشورا مقدر بود، از تاریخ حرکت او به مکه تا عاشورا ماه‌ها فاصله بود و اقامت او در مدینه میسر نبود و برای صرف وقت این مدت را به مکه مسافرت کرد.
3- چون مکه از تاریخ حرکت حسین علیه السلام که اواخر رجب بود،کم کم محل  اجتماع حجاج و مسلمانان اقطار بعیده‌ی اسلامی می‌شد و باید امام به همه‌ی مردم و همه‌ی مسلمانان،مقاصد خویش را بفهماند و دعوت اصلاحی خود را تبلیغ کند و با وضع کنترلی که بنی امیه فراهم کرده بودند، این مفصود جز درمکه و در موسم حج میسر نبود.امام به مکه مسافرت کرد و تا هشتم ذیحجه که همه‌ی مسافرین اطراف در آن جا جمع آوری می‌شوند در آن جا  ماند،تا دعوت اصلاحی خود را به همه‌ی مردم برساند و به همه اتمام حجت کند.
4- برای آن حضرت،اصحاب معینی بودند که در طول مدت باید از اطراف و اکناف عالم اسلامی و گوشه و کنار جمع آوری شوند و مسافرت امام حسین علیه السلام تا مکه و از مکه تا کربلا برای جمع آوری این اصحاب مخصوص بوده است و بر کناری نالایقان.