سنن النبی صلی الله علیه و آله

به فرموده قرآن کریم، پیامبر گرامى اسلام(ص) الگو و اسوة همة انسان‏هاست و رفتار و گفتار آن بزرگوار، منبع اصیل و بسیار اطمینان‏بخشى برای زندگی است. لذا تأسّى به این اسوة حسنه، شناخت سنت‏هاى آن حضرت، یک ضرورت است. ... علامه سید محمدحسین طباطبائى در اثر حاضر، بخشی از سنن پیامبر اسلام(ص) را در این زمینه‏ها آورده است: آداب معاشرت، زینت کردن، سفر، زناشویى، خوردنى‏ها و آشامیدنى‏ها، امور مربوط به اموات، آداب نماز، قرائت قرآن، آداب دعا و ...
سنن النبی صلی الله علیه و آله

این کتاب مخاطبان را با آداب و سنن پیامبر(ص) آشنا می‎سازد. مولف در آغاز ضمن معرفی اجمالی شرح حال محدثان تاریخ اسلام، به ذکر تالیفات آن‎ها پرداخته و این نکته را متذکر می‎گردد که در تدوین همین اثر از آن منابع استفاده شده است. در میان این عالمان و محدثان، کسانی چون ابن شهرآشوب، ابن قولویه، شیخ صدوق، طبرسی، عیاشی، کلینی، فیض کاشانی و شیخ مفید دیده می‎شود. نویسنده برای هر یک از سنت‎های پیامبر، باب جداگانه‎ای را در نظر گرفته و درباره ویژگی‎های اخلاقی، آداب معاشرت، توجه آن حضرت به امور نظافت، آداب پیامبر در پوشیدنی‎ها، خوردنی‎ها و آشامیدنی‎ها، طهارت و وضو و غسل و شرکت در مجالس و مراسم سخن می‎گوید. وی فصول مختلف و متنوعی را به آداب ذکر و نماز آن حضرت و اعمال و رفتار عبادی پیامبر و دعاهایی که در اوقات مختلف قرائت می‎کرده، اختصاص داده است.