مراسمهاي اردكان

دوشنبه 26 خرداد 1393
در اين بخش شما را از مراسمهاي فرهنگي مذهبي شهرستان اردكان مطلع مي كنيم.
مراسمهاي اردكان


مجمع عاشقان بقيع

پنج شنبه 11 اردیبهشت 1393
مراسم هفتگي در مجمع عاشقان بقيع واقع در خيابان شهید مطهري  ؛ زمان: جمعه ها؛ ساعت 9شب برگزار مي گردد.
مجمع عاشقان بقيع


انصار المحسن(ع)

پنج شنبه 11 اردیبهشت 1393
مراسم هفتگي انصار المحسن دوشنبه شب هر هفته در زينبيه اردكان برگزار مي گردد.
انصار المحسن(ع)


مجمع يا حسين(ع)

پنج شنبه 11 اردیبهشت 1393
مراسم  هفتگي  مجمع يا حسين(ع) سه شنبه شبها در ساختمان مجمع ياحسين(ع) واقع در خيابان رسالت برگزار مي گردد.
مجمع يا حسين(ع)