مراسم شب ليله الرغائب مديريت انقلابي اجازه ندهيد شما را از نماز باز دارد صلح با كفر حرام است
بیانت مقام معظم رهبری در خصوص راهیان نور
 اين حرکت را حرکت بسيار بابرکتي ميدانم ....