كوفيان آخرالزمانيم !!! لذت كوتاه مؤمن نبايد ذلت را قبول كند اختلاف بين برادران مومن
سؤال آیت‌الله خامنه‌ای از شهید علم‌الهدی
 از شهید علم‌الهدی پرسیدم: شما از سلاح و تجهیزات چه دارید که این‌گونه مصمّم به جنگ دشمن میروید؟......