5 شاخصه انقلابي گري تمدن اسلامي هيئت انقلابي بصيرت
توصیه‌های رهبر انقلاب:برای ماه شعبان با مناجات شعبانیه مأنوس شوید
 با زبان مناجات با خدا حرف بزنید....